Mgr. Barbora Striová

Diplomová práce

Práce s učebními styly žáků dle percepční preference ve výuce slovní zásoby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Working with pupils' perceptual learning styles in teaching English vocabulary at primary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou stylů učení a využitelností učebních stylů žáků dle jejich percepční preference ve výuce slovní zásoby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. V teoretické části práce shrnuje základní poznatky o učebních stylech žáků, dále se pak teoretická část zabývá možností zohlednění učebních stylů žáků dle percepční preference ve výuce slovní zásoby anglického jazyka na 1. …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of learning styles and the usefulness of pupil’s perceptual learning styles in teaching English vocabulary at primary schools. The theoretical part summarizes basic knowledge about pupil’s learning styles then further theoretical part deals with the possibility of taking into account the perceptual learning styles of pupils in teaching English vocabulary at primary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta