Bc. Dana Marková

Bakalářská práce

Daň z přidané hodnoty a intrakomunitární plnění

VAT Regulations for Intra-Community Deliveries
Anotace:
Tato práce se zabývá vývozem, dovozem a intrakomunitárním plnění a vymezuje, kdy jsou tato plnění osvobozená od daně a kdy od daně osvobozená nejsou. Věnuje se také vysvětlení pojmů s tím spojených a názorně ukazuje platbu DPH na konkrétních příkladech. Na závěr této práce je navržení analytické evidence v účetnictví firmy, při vyplňování daňového přiznání.
Abstract:
This thesis concentrates on export, import and intra-Community deliveries and specifies those which are or aren?t exempt from tax. It also explains related terms and shows particular examples of V.A.T. payments. The final part includes an analytical accounting system which can be used for tax return completions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marková, Dana. Daň z přidané hodnoty a intrakomunitární plnění. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní