Theses 

Budování značky s positioningem jako luxusní značka – Bc. Jakub Bůšek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Bůšek

Master's thesis

Budování značky s positioningem jako luxusní značka

Building brand positioning as a luxury brand

Abstract: Diplomová práce se zabývá budováním značky s positioningem jako luxusní znač- ka. Zaměřuje se na identifikaci luxusních produktů, identifikaci faktorů, které tako- vé vnímání ovlivňují a poznání motivů vedoucích k nákupu těchto produktů. Pro poznání chování spotřebitelů na trhu luxusních produktů byl realizován kvantita- tivní a kvalitativní výzkumu. Hloubkových rozhovorů se zúčastnilo 29 českých re- spondentů, kteří nakupují produkty, které vnímají jako luxusní. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 304 českých respondentů. Na základě výsledků analýz byly navrženy doporučení pro budování značky s positioningem jako luxusní značka. Tyto doporučení byly aplikovány na případové studii značky, který vyrábí kožené doplňky.

Abstract: This thesis concentrates on brand building with positioning as a luxury brand. It focuses on identification of high-end products, identification of factors that influ- ence this perception and understanding of the motives leading to the purchase of these products. To understand the behavior of consumers in the market of luxury products quantitative and qualitative research was used. Sample size of the in- depth interviews was 29 Czech respondents who buy products they perceive as luxurious. Sample size of the questionnaire survey 304 Czech respondents. Based on the results from analysis recommendations for building the brand positioning as a luxury brand were designed. These recommendations were applied to a case study of a brand that manufactures leather accessories.

Keywords: chování spotřebitelů, budování značky, luxusní značky, marketingový výzkum, luxusní produkty, marketingová doporučení

Keywords: luxury brands, marketing research, consumer behavior, Brand building, luxury products, marketing recommendations

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
  • Reader: Rudolf Večeřa, externi

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53118 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/4/2019 14:29, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz