Bc. Elena Babayan

Bakalářská práce

Public relations in the global organisations

Public relations in the global organisations
Anotace:
Tato práce se zaměří na význam PR v globálních organizacích a ve světě jako celku. Hlavním cílem práce budou globální organizace a jejich využití PR strategií k dosažení úspěchu a předcházení problémům. Výchozím bodem celé práce bude teoretická část, kde bude diskutována klasifikace PR a globálních organizací a jejich vzájemné interakce. V praktické části budou analyzovány velké společnosti z různých …více
Abstract:
This work will focus on the importance of PR in global organizations and in the world as a whole. The main purpose of the work will be global organizations and their use of PR strategies to achieve success and avoid problems. The starting point of all the work will be the theoretical part where the classification of PR and global organizations and their interaction with each other will be discussed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication