Aneta Čuková

Bachelor's thesis

Systematické vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov (v podniku)

Systematic training and human resource development (in business)
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of staff training and development of employees in the company. The theoretical part deals with the definitions of systematic training and the management of human resources in the company, it also addresses the definition of trainingitself, the forms, goals and planning of training. Application part of the thesis begins with characteristic of enterprise called Slovenska …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania zamestnancov a ich rozvoja v podniku. Teoretická časť sa zaoberá vymedzením pojmov o systematickom vzdelávaní a o riadení ľudských zdrojov v podniku, taktiež sa zaoberá vymedzením pojmov o samotnom vzdelávaní, o formách, cieľoch a o plánovaní vzdelávania. Aplikačná časť bakalárskej práce začína charakteristikou podniku Slovenská sporiteľňa a.s. …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
  • Reader: Ing. Zuzana Voľanská, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK