Bc. Zora VÁLOVÁ

Master's thesis

Developing cooperative skills in English language classes

Developing cooperative skills in English language classes
Abstract:
The thesis deals with developing cooperative skills in English language classes. The first chapter is dedicated to a thorough description of cooperative learning. It discusses the importance of using cooperative learning during the educational process and describes the value of the outcomes in terms of changing society and diverse classrooms. A brief history of cooperative learning is presented in …viac
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka. První kapitola je věnována důkladnému teoretickému popisu kooperativního učení. Projednává význam kooperativního učení v průběhu vzdělávacího procesu a popisuje jeho hodnotu s důrazem na vyvíjející se společnost a rozdílnosti ve třídách. Stručná historie kooperativního učení je uvedena z důvodu popsání vývoje tohoto …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLOVÁ, Zora. Developing cooperative skills in English language classes. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/