Bc. Marika Kovácsová

Diplomová práce

Alternativní metoda sugestopedie jako inspirace pro hodiny anglického jazyka v jazykové škole

The alternative method of Suggestopedia as inspiration for English lessons at a language school
Anotace:
Diplomová práce „Alternativní metoda sugestopedie jako inspirace pro hodiny anglického jazyka v jazykové škole“ se skládá ze dvou částí. Část teoretická klasifikuje jednotlivé přístupy a metody používané v cizojazyčné výuce. Každá metoda je popsána z hlediska jejich principů a technik. Specifikována je i výuka anglického jazyka v jazykové škole. Metoda sugestopedie, která je stěžejní pro celou práci …více
Abstract:
The diploma thesis „The alternative method of Suggestopedia as inspiration for English lessons at a language school” consists of two parts. The theoretical part classifies individual approaches and methods used in language teaching. Each method is described in terms of its principles and techniques. It also specifies the English language teaching at a language school. The method of Suggestopedia, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta