Bc. Olga Fialová

Diplomová práce

Sexualita seniorů - tabu nebo téma, o kterém lze otevřeně hovořit?

Sexuality of seniors - taboo or topic that could be openly discussed?
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sexuality seniorů a srovnává rozdíly mezi muži a ženami v potřebách, které se týkají této oblasti života ve vyšším věku. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, do jaké míry je sexualita „třetího věku“ otevřeným tématem pro seniory samotné, zda jsou ochotni otevřeně hovořit o otázkách, týkajících se jejich vlastní sexuality. Diplomová práce se v teoretické …více
Abstract:
This diploma work deals with sexuality of seniors and compares differences between men and women in their needs related to this area of their life in older age. The main goal of my work was to find out how open topic is sexuality in advanced age for seniors themselves and if they are willing to talk about questions related to their own sexuality. In its theoretical part diploma work relates broadly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.