Mgr. Vladimíra Zukalová

Rigorózní práce

Oddlužení dle insolvenčního zákona

Discharge from Debts under the Act of Bankruptcy
Anotace:
Rigorózní práce na téma Oddlužení dle insolvenčního zákona pojednává o oddlužení jako způsobu řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon zavedl do našeho právního řádu zcela nové způsoby řešení úpadku, a to reorganizaci a oddlužení. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Oddlužení …více
Abstract:
The doctoral thesis with the theme Discharge from Debt under Insolvency Act deals with the discharge from debt as a manner of bankruptcy resolution under Act No. 182/2006 Coll. on Bankruptcy and its Resolution (Insolvency Act). The Insolvency Act introduced completely new manners of bankruptcy resolution, i.e. restructuring and discharge from debt. The discharge from debt may be implemented by liquidation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., JUDr. Jaroslav Pospíchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta