Michaela HODANOVÁ

Bakalářská práce

Vliv Latiny na Anglický jazyk - Latina jako jazyk medicíny

Influence of Latin on the English language - Latin as the language of medicine
Abstract:
The bachelor thesis deals with history of the English language in relation with the influence of Latin. Also brief history of Latin as the language of medicine is given to prepare the ground for the practical part. The practical part contains an analysis of two texts from different periods of English language development ? one is from early Modern English period and the other comes from Present-Day …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá historií Anglického jazyka a vlivu Latiny. Je zde také uvedena krátká historie Latiny jako jazyka medicíny k uvedení praktické části. Praktická část se zabývá analýzou dvou textů z různých vývojových období Anglického jazyka ? první text je z raně moderního Anglického jazyka a druhý text pochází ze současného Anglického jazyka. Téma obou textů je mor a jak zabránit vzniku …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODANOVÁ, Michaela. Vliv Latiny na Anglický jazyk - Latina jako jazyk medicíny. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta