Bc. Kateřina Rosová

Bakalářská práce

Základní principy a postupy vyšetření v oblasti vizuální optometrie

The basic principles and methods in visual optometry
Anotace:
Tato práce se zabývá oblastí vizuální optometrie, na jejímž počátku stál také dr. Skeffington, americký optometrista. V úvodu práce jsou zmíněny historické události související se vznikem vizuálního tréninku a založení OEP programu. Další kapitoly se věnují modelu vidění podle doktora Skeffingtona a postupu vyšetření užívaném ve vizuální optometrii podle knihy Clinical Management of Binocular vision …více
Abstract:
The subject of this thesis is the visual optometry, which is in beggining connected with dr. Skeffington, an american optometrist. First the are some historical moments about the establishment of OEP. Next chapters are about model of vision from Dr. Skeffington and about principles and methods which are used in visual optometry according to the book Clinical Management of Binocular Vision from M. Scheimann …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie