Pavlína Velichová

Bachelor's thesis

E-turismus jako příležitost pro individuální podnikání. Cestovatelské blogy.

E-tourism as an opportunity for individual entrepreneurship. Travel blogs.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá e-turismem a cestovatelskými blogy. Práce se zaměřuje na podnikání v tomto odvětví a popisuje vybrané pojmy, které jsou potřebné pro pochopení celé problematiky. Cílem práce bylo nalézt odpovědi na otázky, zda se dá podnikání s cestovatelskými blogy považovat za podnikání a případně, jak moc tato činnost vynáší. Mezi další cíle práce bylo nalézt odpověď na otázku, zda se …viac
Abstract:
The Bachelor Thesis is about e-turism and travel blogs. This work focuses on entrepreneurship in this sector and describes selected concepts that are needed to understand the whole issue. The aim of the work was to find answers to questions about whether doing business with travel blogs could be considered a business and, possibly, how much this business pays. Among the other aims of the Bachelor was …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB13422

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
 • Vedúci: Ing. Veronika Židová, Ph.D., DiS.
 • Oponent: Mgr. Petr Hruša, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 6. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

University of Hradec Králové

Faculty of Informatics and Management

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.