Bc. Petra Šťastná

Diplomová práce

Sociálně vyloučené lokality na Moravě

Socially excluded localities in Moravia
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku sociálního vyloučení primárně v rámci území Moravy. Studie shrnuje teoretické vymezení problému skrze rešerši literatury zahraničních i českých autorů, identifikuje rozmístění sociálně vyloučených osob ve vymezeném území především na základě sociálně vyloučených lokalit. Dále zkoumá faktory ovlivňující prostorovou koncentraci sociálně exkludovaných osob a …více
Abstract:
The master’s thesis focuses on the issue of social exclusion within the territory of Moravia. The study summarizes literature on the topic, defines terms, and identifies the spatial structure of the concentration of socially excluded persons in a defined area, primarily based on data of socially excluded localities. Furthermore, the thesis examines the factors that influence the spatial concentration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta