Bc. Andrei Alkhou

Diplomová práce

Příprava nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami

Nanofibrous materials prepared from chemically modiffied hyaluronic acid with bound antioxidants
Anotace:
Tato práce se zabývá přípravou nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami. V teoretické části je popsána kyselina hyaluronová, antioxidanty, nanomateriály a možnosti jejich charakterizace. Praktická část je zaměřena na přípravu nanovláken z derivátů kyseliny hyaluronové a na metody používané k jejich charakterizaci pomocí vybraných analytických …více
Abstract:
This thesis is focuses on the preparation of nanofiber materials from chemically modified hyaluronic acid with bound antioxidants. The theoretical part describes hyaluronic acid, antioxidants, nanomaterials and possibilities of their characterization. The practical part is focuses on preparation of nanofibers with hyaluronic acid derivatives and methods used for their characterization by selected analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Alkhou, Andrei. Příprava nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická