Theses 

Efektivita organizace práce v HR oddělení – Jitka Pancová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku

Jitka Pancová

Master's thesis

Efektivita organizace práce v HR oddělení

Abstract: Diplomová práce pojednává o organizaci práce v HR oddělení s cílem navrhnout jeho efektivní složení a rozdělení práce. Teoretická část se věnuje organizaci práci v podniku a následně v HR oddělení, jejíž součástí je současné pojetí řízení lidských zdrojů, které je nezbytné k pochopení role personalistů v podniku. Další část je věnována HR projektům, jejichž význam v podnicích nadále roste. Důraz v praktické části je kladen na podrobnou analýzu HR oddělení ve vybraném podniku na základě analýzy dokumentace, strukturovaných rozhovorů s personalisty a vyhodnocení získaných informací. Návrhová část se opírá o výsledky analýzy a současně praktické podněty získané z dalších dvou podniků. Návrh se soustřeďuje na konkrétní opatření směřující k zefektivnění personálních činností a procesů a z toho vyplývající složení a rozdělení práce v HR oddělení.

Abstract: This thesis is devoted to the work organization in the HR department with the aim to propose an effective structure and division of labor. The theoretical part is focused on the work organization in a company and HR department with an emphasis on a current concept of the human resources management which is essential for understanding the role of HR managers in a company. Following part is focused on HR projects whose importance in companies is increasing. Consequent practical part focuses on detailed analysis of the HR department in the company by means of documentation analysis, structured interviews with HR managers and the evaluation of received information. The proposal part focuses on concrete measures leading to more effective personnel activities and processes and resulting structure and division of labor in the HR department.

Keywords: Organizace práce, rozdělení práce, organizační struktura, HR oddělení, HR projekty, personální činnosti, Work organization, division of labor, organizational structure, HR department, HR projects, personnel activities

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 13:28, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz