Renáta PASTRŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s jaterní cirhózou

Nursing Process in Care of Patients with Liver Cirrhosis
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces u pacienta s jaterní cirhózou. Cílem této práce je vytvoření ošetřovatelského procesu u konkrétního pacienta na základě předchozího posouzení a diagnostiky.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the nursing process in a patient with liver cirrhosis. The aim of this work is to create a nursing process for a specific patient based on previous assessment and diagnosis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PASTRŇÁKOVÁ, Renáta. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s jaterní cirhózou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta