Jakub Vašek

Bakalářská práce

Definice a komparace online vs. offline nástrojů v oblasti e-commerce ve společnosti E.ON

Definition and comparison of online vs. offline e-commerce technologies in E.ON
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou využití nových digitálních nástrojů v rámci digitální transformace uvnitř společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., v oblasti e-commerce. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je zkoumán vliv nových technologií na současnou společnost. Poté je prostor věnován internetovému marketingu a aktuálním tématům ve společnosti. Dále jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of new ones of digital tools within the digital transformation within E.ON Czech Republic, in the field of e-commerce. This work is divided into two parts. The first theoretical part examines the impact of new technologies on contemporary society. Then the space is devoted to internet marketing and current topics in society. Furthermore, new digital platforms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Alina Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií