Marharyta Beznytska

Diplomová práce

Online marketing elektronického obchodu

Online marketing of e-commerce
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza konkrétního internetového obchodu včetně doporučení, jejichž realizace by měla vést k jeho dalšímu rozvoji. V teoretické části práce jsou popsány základní postupy a požadavky na provoz internetového obchodu. V analytické části je popsán současný stav prostřednictvím jednotlivých nástrojů online marketingu a standardních analýz pro popis vnějšího a vnitřního prostředí …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze a specific internet business including recommendations, whose implementation should lead to its further development. The theoretical part describes the basic procedures and requirements for the operation of the internet shop. In the analytical part, the current status is described by means of individual marketing tools and standard analyzes for describing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING