Bc. Marie Daňková

Bakalářská práce

Metody editace genomu bakterií a jejich aplikace

Approaches to genome editing in bacteria and their utilization
Anotace:
Cílem práce je podat přehled metod používaných k editování genomů, zejména systémů založených na ZFN, TALEN a CRISPR/Cas. Pozornost bude zaměřena především na možnosti využití těchto systémů k cíleným změnám v genomech bakterií, např. při přípravě konstruktů s antimikrobiálním charakterem umožňujících eliminovat patogenní bakterie. Dále bude zhodnocen dopad působení těchto systémů na horizontální přenos …více
Abstract:
The aim of the thesis is to provide an overview of methods used for genome editing, particularly the systems based on the ZFN, TALEN and CRISPR/Cas methods. The thesis is focused on the possibilities of the use of these systems for targeted changes in the genomes of bacteria, e.g. preparation of constructs with antimicrobial character which allows elimination of pathogenic bacteria. Furthermore, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Práce na příbuzné téma