Barbora ŘEŽÁBKOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru

The Effect of Post-Natal Usage of Vitamin K on the Values of Newborn Icterus
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o vitaminu K a jeho vlivu na hodnoty novorozenecké žloutenky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřuji na fyziologii jater, vitamin K, jeho nežádoucí účinky, důvod a způsob podávání vitaminu K a hemolytickou nemoc novorozence. Dále popisuji metabolismus bilirubinu a druhy hyperbilirubinémií. V mé bakalářské práci uvádím také poznatky …more
Abstract:
This is bachelor thesis introduces about vitamin K and its effect on the values of newborn icterus. Thesis is composed of the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I focus on the physiology of the liver, vitamin K, its side effects, the reason and the methods of aplication of vitamin K and hemolytic disease of the newborn. Afterwards, I describe the metabolism of bilirubin …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Otto Kott, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEŽÁBKOVÁ, Barbora. Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife