Veronika PORCALOVÁ

Bakalářská práce

Revitalizace brownfields v Chomutově

Revitalization of brownfields in the city of Chomutov
Anotace:
Tématem bakalářské práce je "Revitalizace brownfields v Chomutově". Tato práce zpočátku představuje charakteristiku brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku, problematiku, jednotlivá řešení a možnosti financování. Cílem je představit lokality již jednou urbanizovaných území, které se v Chomutově vyskytují a jejich zhodnocení, popřípadě navržení možných směrů revitalizace. Záměrem jednotlivých kapitol …více
Abstract:
The topic of the thesis is "Revitalization of brownfields in Chomutov." The Thesis focuses on the characteristics of brownfields, describing its causes, problematic issues as well as solutions and financing options at its introduction. The aim is to present the sites located in Chomutov city, which have been already once urbanized and to assess them, eventually propose potential revitalisation activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PORCALOVÁ, Veronika. Revitalizace brownfields v Chomutově. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická