Elena Les

Bachelor's thesis

Management bankovní činnosti (na příkladu obchodní banky)

Banking management (based on commercial bank example)
Abstract:
Theoretical aspects of management of banking activity: tasks and directions, are described. Practical aspects of management of banking activity are analyzed on the example of PJSC “Starokievskiy bank”. Ways of improvement of financial management for PJSC “Starokievskiy bank” are determined on the grounds of this analysis.
Abstract:
Tato práce popisuje teoretické aspekty bankovního managementu: úkoly a směry. Praktické aspekty managementu bankovních činností jsou rozebrané na příkladu Veřejné Akciové Společnosti "Starokijevský bank". Na základě analýzy, jsou určené způsoby zlepšení finančního managementu pro Veřejnou Akciovou Společnost "Starokijevský bank".
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2014
  • Supervisor: doc. Olena Borodina, PhD.
  • Reader: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management