Lucie MOCHOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání

Environmental impacts of current burial activities
Anotace:
Součástí tradičního pohřebnictví jsou i procesy a aktivity, které mají negativní dopad na různé složky přírodní prostředí. Cílem bakalářské práce je zpracovat literární rešerši týkající se současného pohřebního ritu v České republice a ve světě se speciálním zaměřením na problematiku environmentálních dopadů pohřbívání. Dalším cílem je výčet možností, jak snížit ekologickou stopu předpohřebních rituálů …více
Abstract:
Today´s traditional funeral services are associated with the processes and activities with a negative impact on various components of the environment. The aim this bachelor thesis is to process a literature review concerning the current burial rite in the Czech Republic and abroad, with a special focus on the environmental impact of burial. Another aim are options to reduce environmental footprint …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOCHOVÁ, Lucie. Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Aplikovaná ekologie