Bc. Edita Kovalová

Diplomová práce

Jáchym Topol: Gargling with Tar. Analysis of the English Translation

Jáchym Topol: Gargling with Tar. Analysis of the English Translation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou anglického překladu románu Jáchyma Topola Kloktat dehet. Využívá postupu analýzy a hodnocení překladu popsaného v knize Petra Newmarka A Textbook of Translation. První část práce analyzuje výchozí text z hlediska jeho záměru a funkčních aspektů. Druhá část zkoumá účel překladu, a v třetí části je provedeno porovnání vybraných jevů zdrojového textu s překladem …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of the English translation of Jáchym Topol´s novel Gargling with Tar. It follows the procedure of translation analysis and evaluation suggested by Peter Newmark in his work A Textbook of Translation. In the first part of the thesis the source language text is analyzed in terms of its intention and functional aspects. In the second part the purpose of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy