Gordana Mikešová

Bakalářská práce

Sociální opora jako jeden z aspektů prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Social support as one of the aspects of burnout syndrome prevention with social workers and workers in social services.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Sociální opora jako jeden z aspektů prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavním cílem práce je prozkoumat vnímání sociální opory sociálními pracovníky, respektive pracovníky v sociálních službách. Zda si uvědomují důležitost sociální opory a zda ji vnímají jako dostatečnou. Práce je rozdělena na část teoretickou a …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of Social support as one of the aspects of prevention of burnout syndrome among social workers and social service workers. The main objective of the thesis is to analyze the perception of social support by social workers, respectively social service workers. Whether they are aware of the importance of social support and whether they perceive it as sufficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ouzyl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě