Jan Hubálek

Bakalářská práce

Psychické reakce na pracovní zátěž a stres

Mental reactions to worklaoad and stress
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl popsat problémy spojené s prožíváním psychické zátěže a stresu u exponovaných profesí se zaměřením na službu policistů v přímém výkonu služby. Policejní práce je z psychologického hlediska vysoce zatěžující profese. Policisté intenzivně vnímají děje ve svém okolí. Při plnění svých úkolů jsou vystaveni vysoké psychické zátěži, která ovlivňuje jejich životy. Veřejností …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB961

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Stanislav Pelcák
  • Oponent: Eva Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální komunikace ve státní správě