Michal Kočárek

Diplomová práce

Srovnání vývoje webových aplikací v Nette frameworku (PHP) a Node.JS

Comparison of web application development in Nette Framework (PHP) and Node.JS
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním platforem pro vývoj webových aplikací, konkrétně frameworku Nette pro platformu PHP a platformy Node.JS. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými platformami. Srovnání rozšiřuje předchozí diplomové práce, které porovnávaly frameworky Grails pro platformu Java, Zend pro platformu PHP a ASP.NET MVC. Tímto vzniká srovnání pěti platforem pro vývoj …více
Abstract:
The thesis is concerned with comparison of web application development platforms, namely Nette Framework on PHP platform and platform Node.JS. The objective is to provide complex picture of differences between the frameworks. Previous theses compared Grails framework on Java platform, Zend Framework on PHP platform and ASP.NET MVC platform. This thesis builds upon them thus provides comparison of five …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Petr Mazánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38536

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie