Michal Kočárek

Master's thesis

Srovnání vývoje webových aplikací v Nette frameworku (PHP) a Node.JS

Comparison of web application development in Nette Framework (PHP) and Node.JS
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním platforem pro vývoj webových aplikací, konkrétně frameworku Nette pro platformu PHP a platformy Node.JS. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými platformami. Srovnání rozšiřuje předchozí diplomové práce, které porovnávaly frameworky Grails pro platformu Java, Zend pro platformu PHP a ASP.NET MVC. Tímto vzniká srovnání pěti platforem pro vývoj …more
Abstract:
The thesis is concerned with comparison of web application development platforms, namely Nette Framework on PHP platform and platform Node.JS. The objective is to provide complex picture of differences between the frameworks. Previous theses compared Grails framework on Java platform, Zend Framework on PHP platform and ASP.NET MVC platform. This thesis builds upon them thus provides comparison of five …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2013
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Petr Mazánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38536

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie