Bc. Marek Hevier

Diplomová práce

Implementácia IDS/IPS do prostredia univerzitnej siete MENDELU

Implementace IDS/IPS do prostředí univerzitní sítě MENDELU
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice IDS/IPS systémů a možnosti jejich využití v rámci univerzitní sítě Mendelovy univerzity v Brně. Práce obsahuje popis instalace a konfigurace IDS systému Snort včetně doplňkových modulů na základě předem stanovených parametrů a schopnost detekce nežádoucího provozu v rámci kolejní sítě Mendelovy univerzity v Brně. Výsledky obsahují ověření správné detekce vybraných …více
Abstract:
This diploma thesis deals with issue of IDS/IPS systems and possibilities of their utilization within the university network of Mendel University in Brno. The thesis includes a description how to install and configure Snort IDS, including addon modules based on predefined parameters and the ability to detect malious traffic within college computer network of Mendel University in Brno. The results include …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike IDS/IPS systémov a možnosti ich využitia v rámci univerzitnej siete Mendelovej univerzity v Brne. Práca obsahuje popis inštalácie a konfigurácie IDS systému Snort vrátane doplnkových modulov na základe vopred stanovených parametrov a schopnosť detekcie nežiaducej premávky v rámci internátnej siete Mendelovej univerzity v Brne. Výsledky obsahujú overenie správnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Passinger, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta