Ing. Jan Januš

Diplomová práce

Problematika Host Intrusion Prevention System

Problematics of the Host Intrusion Prevention System
Anotace:
Cílem práce je popsat principy a možnosti nasazení Host-based Intrusion Detection Prevention System (HIDPS) v prostředí podnikové sítě. V teoretické části jsou představeny principy Intrusion Prevention Systems (IPS) a Intrusion Detection Systems (IDS), systém dělení IPS a IDS na Network-based (NIDPS), Wireless (WIDPS), Network Behavior Analysis (NBA) a Host-based (HIDPS). Teoretická část bude použita …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to describe principles and possibilities of deployment the Host-based Intrusion Detection Prevention System (HIDPS) in the company network infrastructure. In the theoretical part, basic principles of the Intrusion Prevention Systems (IPS) and the Intrusion Detection Systems (IDS), are introduced. These systems are divided into four technologies, which are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Januš, Jan. Problematika Host Intrusion Prevention System. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky