Bc. Barbora Zounková

Diplomová práce

Specifika perioperační péče o osoby se zrakovou disabilitou

Specifics of perioperative care for persons with visual disability
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na specifika péče o osoby se zrakovou disabilitou v souvislosti s operací. Práce je členěna na část teoretickou a část výzkumnou. Podstatou teoretické části je charakteristika vybraných funkcí zraku a příčin jejich poruch. Zároveň se zabývá popisem jednotlivých fází perioperační péče a specifiky u osob se zrakovou disabilitou. Výzkumná část diplomové práce prezentuje data …více
Abstract:
This thesis focuses on the specifics of care for people with visual disability in connection with surgery. Thesis is divided between theoretic part and research part. The essence of the theoretical part is characteristic of selected functions of the vision and causes of it's disabilities. It also describes the various phases of perioperative care and specifics of the care for people suffering from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zounková, Barbora. Specifika perioperační péče o osoby se zrakovou disabilitou. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií