Bc. Zdeňka Hrdličková

Diplomová práce

Problematika dotací a sponzorských aktivit při rekonstrukci a údržbě románských sakrálních staveb v Podkrušnohoří

The Issues of Subsidies and Sponsorship Activities in the Reconstruction and Maintenance of Romanesque Religious Buildings in Podkrušnohoří
Anotace:
Téma této diplomové práce vychází z podstaty zpracovat přehledný, ucelený materiál o procesu poskytování dotací z Evropské unie, sponzorských darů, upozornit na jejich složitost a úskalí, se zaměřením na oblast Podkrušnohoří. Prvním dílčím cílem je představení oblasti Podkrušnohoří z pohledu historického vývoje v období 12. století až do období 13. století, v souběhu s popisem a charakteristikou dvou …více
Abstract:
The topic of this thesis is based on the clear, comprehensive material on the process of granting subsidies from the European Union, sponsorship, highlighting the complexity and pitfalls, focusing on the area of foothills. The first sub-objective is to present the foothills from the perspective of historical development in the 12th century up to the 13th century, in concurrence with description and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní