Miroslava KOZÁKOVÁ

Bachelor's thesis

E-Marketing - a vital part of the communication mix at Business Link for Suffolk \nl{} (E-Marketing - důležitá součást komunikačního mixu ve společnosti Business Link for Suffolk)

e-Marketing - důležitá součást komunikačního mixu ve společnosti Business Link for Suffolk
Abstract:
S vynálezem Internetu byl vytvořen nový marketingový kanál. Výsledkem účasti tohoto nového prostředku v komunikačním řetězci, došlo ke změnám způsobu, jakým společnosti obchodují se svými zákazníky, a také jak doručují své služby a produkty. Cílem této bakalářské práce je získání lepšího porozumění, jak se e-marketing může stát důležitou součás-tí komunikačního mixu. Business Link for Suffok {--} vládou …viac
Abstract:
The advent of the Internet has created a new channel for marketing. The effect of this new resource in the communication chain is altering the way businesses market to their customers and how they deliver their products and services. The aim of this thesis is to gain a better understanding of how e-marketing can be a vital part of the communications mix. Business Link for Suffolk {--} a government …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007
Identifikátor: 6941

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedúci: Deborah Wildridge

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁKOVÁ, Miroslava. E-Marketing - a vital part of the communication mix at Business Link for Suffolk \nl{} (E-Marketing - důležitá součást komunikačního mixu ve společnosti Business Link for Suffolk). Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 04. 2037

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing