Mgr. Ivana Honsová

Diplomová práce

Využívání příspěvku na péči u seniorů na Třebíčsku

Use of care allowance among the elderly population in Třebíč region
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku „Jaké faktory ovlivňují seniory pobírající příspěvek na péči při volbě poskytovatele pomoci?“ Teoretická část diplomové práce obsahuje informace týkající se stáří a stárnutí a s tím související snížené soběstačnosti ve stáří. Tato část práce dále pojednává o příspěvku na péči jako novém způsobu financování sociálních služeb, který by …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the main question: "What factors affect seniors receiving care allowance when choosing a provider to help?" The theoretical part of the thesis contains information on age and aging and the associated reduced self-sufficiency in old age. This part also focuses on the care allowance as a new way of financing social services. This allowance should guarantee its beneficiaries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií