Bc. Radka Sosnová

Bakalářská práce

Stárnutí populace a péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných v České republice

Population ageing and care in medical institutions for long-term ill patients in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza nabízené péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné pacienty v České republice a vyhodnocení situace v jednotlivých krajích České republiky. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole je charakterizováno stárnutí, staroba a vymezení pojmu dlouhodobá péče. Kapitola číslo dvě popisuje a specifikuje samotné léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty. Třetí kapitola …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis offered care in hospitals for long term ill patients in the Czech republic and evaluation of the situation in individual regions of the Czech republic. The work is divided into six chapters. In the first chapter is characterized by the aging, old-age and definition of long-term care. Chapter number two describes and specifies the actual hospital for the long-term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika