Bc. Žaneta Kábelová

Diplomová práce

Analýza zdravotnictví USA, jeho financování a reforma

Analyse of Health Care System of the USA, Its Financing and Reform
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému zdravotnictví ve Spojených státech amerických, jedné z nejmocnějších ekonomik světa. Mou snahou bylo srozumitelně zprostředkovat českému čtenáři z řad akademických pracovníků i široké veřejnosti problematiku současného fungování zdravotnictví této země, s ohledem na skutečnost, že majoritní relevantní dokumenty a zdroje informací jsou dostupné pouze v …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of health care system in the United States of America, one of the world’s most powerful economics. My endeavor was to comprehensibly mediate the Czech reader out of academics as well as to general public the issue of the current concept of health care system of this country, with respect to the fact that the majority of relevant documents and information sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Karina Benetti, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavel Východský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS