Magdalena Krkošková

Master's thesis

Development of Oil Prices and its Impact on Inflation

Development of Oil Prices and its Impact on Inflation
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zkoumání vztahu mezi vývojem cen ropy a mírou inflace. Ropa patří k hlavním vstupům ekonomik, a proto také změna její ceny ovlivňuje agregátní nabídku a makroekonomické indikátory, mezi něž se řadí také inflace. Úkolem je analyzovat, zda-li je mezi cenami ropy a inflací pozitivní vztah. Teoretická část práce se soustřeďuje na teorii inflace, její komponenty a způsoby měření …viac
Abstract:
The purpose of the thesis is to observe relationship between the development of oil price and the rate of inflation. Oil is one of the main inputs in the economy, and, therefore, the price change influences the aggregate supply and macroeconomic indicators, such as inflation. The aim is to analyze whether there is a positive relationship between the price of oil and inflation. Theoretical part of the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2014
  • Vedúci: Zdeněk Pikhart
  • Oponent: Miroslav Hladík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58594

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika