Bc. Dita Kračmerová

Diplomová práce

Výchovný styl současné rodiny

Educational Style of Contemporary Families
Anotace:
Ústředním tématem diplomové práce je výchovný styl současné rodiny. Teoretická část je zaměřena na rodinu, její historii, funkci a typy rodin. Jsou zde vymezeny podmínky výchovy, výchovná pravidla a výchovné styly v rodině od tradičního dělení liberálního, autokratického a demokratického, přes model dvou dimenzí až po analyticko-syntetický přístup k výchově. V praktické části se diplomová práce zabývá …více
Abstract:
The main topic of my thesis is the educational style of the nowadays family. The theoretical part focuses on the family, its history, its function and the existing types of family. The followings topics are determined in this part of the thesis: educative conditions, the educative rules, the educative styles in the family. There is the traditional division described in liberal, autocratic and democratic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kračmerová, Dita. Výchovný styl současné rodiny. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe