Tereza Netolická

Bakalářská práce

Formy odměňování a trestání a způsob výchovy dítěte v českých a vietnamských rodinách v ČR

Forms of rewards and punishments and the way of upbringing a child in the Czech and Vietnamese family in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce je zaměřená na způsob rodinné výchovy v českých a vietnamských rodinách v České republice. Jejím cílem je, kromě porovnání výchovných stylů, i zjišťování a rovněž komparace forem trestání a odměňování dětí v rodinné výchově Čechů a českých Vietnamců (vietnamských Čechů). V teoretické části je nejprve obecněji vymezen pojem rodiny a následující obsáhlejší část je věnována tématu výchovy se …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on educational ways in Czech families and Vietnamese minority families in the Czech Republic. Its aim is, besides the comparison of educational styles, also to find out and compare the forms of punishment and reward of children in the family upbringing of Czechs and Czech Vietnamese. In the theoretical part, terms such as family and upbringing are defined in more general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta