Bc. Kristýna Kohoutová

Bakalářská práce

Trestný čin obecné ohrožení spáchaný při provozu na pozemních komunikacích

Criminal Act Public Menace Commited at Concerning Road Traffic
Anotace:
V této práci se zabývám trestným činem obecné ohrožení spáchaném při provozu na pozemních komunikacích, a to konkrétně v souvislosti s porušením ustanovení § 28 a § 29 ZPPK. V první části budou rozebrány obligatorní znaky této skutkové podstaty a vymezení hranice mezi trestným činem a přestupkem. Druhá část se zaměřuje zejména na pachatele této trestné činnosti a jejich vlivem na jeho spáchání. Nebude …více
Abstract:
The focus of this thesis is a criminal offence of public menace commited at concerining traffic roads, specifically breach of section 28 and section 29 of the Act No. 361/2000 Sb. concerning road traffic. The first part of this thesis is focused on mandatory signs of the crime and differences between criminal offence and a misdemeanour. The second part is focused on offenders and their influence on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta