Jaromír Starý

Disertační práce

Vývoj zásob a těžby nerostných surovin v ČR po roce 1989.

Development of Mineral Resources and Mine Production in the Czech Republic after 1989.
Anotace:
Práce se zabývá vývojem zásob a těžby nerostných surovin na území ČR po roce 1989. Společenské změny, které proběhly v bývalém Československu po tomto roce, se rovněž výrazně projevily i v těžebním průmyslu, zejména pak v těžbě rud a paliv. Tyto změny jsou pak podrobně rozebrány a komentovány u jednotlivých surovin. Pro skupiny i nejvýznamnější jednotlivé nerostné suroviny byly vytvořeny dlouhodobé …více
Abstract:
The thesis analyzes the changes in geological reserves and the development of the mine production of the most important minerals in the Czech Republic after 1989. Over the past years, the extraction of metallic ores and some other minerals has been terminated, energy mineral production has declined sharply, and the reserves of these minerals have decreased because of fundamental political and economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Sivek
  • Oponent: Pavel Kavina, Jakub Jirásek, Mirko Vaněček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava