Bc. Ľubomír KĽÚČIK

Master's thesis

Komunikácia nehmotného kultúrneho dedičstva - sokoliarstva

Communications of the Living Cultural Heritage - Falconry
Anotácia:
Cieľom tejto práce je analýza komunikačných aktivít nositeľov nehmotného kultúrneho dedičstva ? sokoliarstva v Českej republike a vypracovanie metodického postupu komunikácie sokoliarstva, ako národného a svetového nehmotného kultúrneho dedičstva. Teoretická časť definuje základné pojmy vzťahujúce sa k problematike sokoliarstva, komunikácie a nehmotného kultúrneho dedičstva. Analytická časť zoznamuje …viac
Abstract:
The aim of this work is the analysis of the communication activities by the guardians of the falconry-heritage in the Czech Republic, and the development of a methodological procedure in falconry communications for the national and the world cultural heritage. The theoretical portion defines the basic concepts related to the issue of falconry communication and cultural heritage. The analytical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2012
Zverejniť od: 14. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KĽÚČIK, Ľubomír. Komunikácia nehmotného kultúrneho dedičstva - sokoliarstva. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Media and Communications Studies / Marketing Communications