Julie KRÁTKÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o ženu po operačním vaginálním porodu

Nursing Process in Care of Woman after Operative Vaginal Delivery
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření ošetřovatelského procesu u ženy po operačním vaginálním porodu. Ošetřovatelský proces vychází z ošetřovatelských diagnóz NANDA International Taxonomie II a obsahuje určující faktory, ošetřovatelské cíle, intervence, realizaci a následné hodnocení. Tyto diagnózy pomáhají zdravotnickému personálu předcházet případným komplikacím u ženy po operačním vaginálním porodu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a nursing process in a woman after a surgical vaginal birth. The nursing process is based on the nursing diagnoses of NANDA International Taxonomy II and contains determinants, nursing goals, interventions, realization and subsequent evaluation. These diagnoses help medical staff to prevent possible complications in a woman after a surgical vaginal birth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Petra Stebelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁTKÁ, Julie. Ošetřovatelský proces v péči o ženu po operačním vaginálním porodu. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka