Bc. Hana Moťková

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firem

Measurement and evaluation of financial stability and performance of companies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a výkonnosti firem ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., jež jsem podrobně hodnotila v bakalářské práci, KONE, a.s. a VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Vybrané podniky podnikají na trhu zdvihových zařízení a jsou si podobné. Při hodnocení byly použity metody finanční analýzy a vycházelo se z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za hospodářské roky 2005, 2006, …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of financial position and performance of companies ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. which I evaluated in detail in Bachalor thesis, KONE, a.s. and VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Chosen companies doing business in the market of elevaty equipment and are similar. In evaluating was used the methods of the financial analysis and data were taken from the balance sheet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní