Bc. Petr Opálka

Diplomová práce

Mezipodnikové srovnání na základě finančních výkazů

Intercompany comparisons based on the financial statements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním finanční situace vybraných firem v rámci stavebního odvětví. Porovnání firem probíhá na základě dat zjištěných finanční analýzou účetních výkazů. Ve finanční analýze jsou využity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely a soustavy ukazatelů. Cílem diplomové práce je posoudit finanční situaci vybraných firem, provést srovnání těchto firem …více
Abstract:
This master thesis aims to provide a financial status comparison of companies within the construction industry. The core of the comparison is based on analyzing data taken from the financial statements and the financial analysis uses absolute, differential and ratio indicators, bankruptcy and credibility models and system indicators. The main objectives of this thesis are to assess the financial situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní