Marek Sviridov

Bakalářská práce

Nové trendy v propagaci fitness služeb

New trends in promotion of fitness services
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza současné marketingové komunikace mezi fitness centrem a konečným zákazníkem. V rámci teoretické části se práce zabývá pojmem komunikace obecně, jejími základními nástroji a dalšími souvisejícími pojmy. V návaznosti na tyto pojmy jsou v práci rozepsány nové komunikační trendy. Praktická část obsahuje charakteristiku konkrétní firmy, analýzu prostředí firmy …více
Abstract:
The subject of this thesis is an analysis of current marketing communications between fitness center and the end customer. The theoretical part deals with the concept of communication in general, its basic tools and other related concepts. Related to these mentioned terms the thesis deals with the new communication trends, that are also mentioned. The practical part deals with the concrete example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Iveta Honzáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sviridov, Marek. Nové trendy v propagaci fitness služeb. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta