Mgr. Michaela Kavková

Bakalářská práce

Multirezistentní klony Staphylococcus aureus významné v humánní i veterinární medicíně

Multiresistant clones of Staphylococcus aureus important in human and veterinary medicine
Anotace:
Kmeny Staphylococcus aureus, které obdržely kazetu SCCmec a získaly tak rezistenci na meticilin se souhrnně označují jako MRSA. Vedle nemocničních a komunitně získaných MRSA infekcí se v poslední době stávají středem pozornosti i infekce a kolonizace domácích zvířat LA-MRSA kmeny. Těmto kmenům je věnována pozornost hlavně z důvodu, že zvířecí linie jsou rezistentní k široké škále antibiotik a hrozí …více
Abstract:
Staphylococcus aureus strains which have obtained SCCmec cassette and thus they are resistant to methicillin are generally called MRSA. Beside MRSA infections received in hospital and communities, infections and colonization of livestock by LA-MRSA strains are becoming a center of public attention. These strains are studied mainly because they are resistant against a wide scale of antibiotics and there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta