Bc. Lucie Dostálová

Diplomová práce

Charakterizace a analýza genomu meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus

1. Characterization and genome analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains
Anotace:
Diplomová práce se zabývá molekulární charakterizací genomu 28 klinických kmenů MRSA z nemocnice v Ústí nad Labem. U těchto kmenů byl stanovem PFGE profil, obsah profágů a obsah vybraných genů pro faktory virulence a rezistenci na antibiotika. Dále byl určen typ kazety SCCmec, spa typ, typ ERIC-2 a IEC. Na základě dosažených výsledků byly kmeny rozděleny do skupin podle podobnosti a byly porovnány …více
Abstract:
The aim of this work was to perform molecular characterization of a set of 28 clinical MRSA strains isolated in hospital in Ústí nad Labem. We determined PFGE profile, prophage content and virulence and resistance genes content. We also analyzed SCCmec type, spa type, ERIC-2 type and IEC type. Strains were divided into groups according to their similarity and we compared them with reference strains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta