Bc. Jan Doškář

Diplomová práce

The foreign-policy content of selected State of the Union addresses: a discourse analysis

The foreign-policy content of selected State of the Union addresses: a discourse analysis
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice tematického obsahu zahraničněpoliticky orientovaného diskurzu v rámci selektivně vybraného souboru každoročních projevů prezidentů Spojených Států, které jsou v českém prostředí známé pod termínem Zpráva o stavu Unie. S využitím výzkumné metody kritické obsahové analýzy daného diskurzu tato práce poskytuje ucelenou studii zahraničněpolitického obsahu Zpráv …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the problematics of the issue of thematic content of the foreign-policy oriented State of the Union discourse in a selected sample of the American State of the Union presidential addresses. Employing the methodology of a critical content analysis of the relevant discourse, the paper provides a comprehensive study of the foreign-policy content of the annual State …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Helena Worthington
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta