Theses 

Počítadla (abakus, finger abacus aj.) ve výuce matematických operací na prvním stupni ZŠ. Návrh pracovních listů s využitím počítače. – Jana BŘEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana BŘEČKOVÁ

Diplomová práce

Počítadla (abakus, finger abacus aj.) ve výuce matematických operací na prvním stupni ZŠ. Návrh pracovních listů s využitím počítače.

Abacuses (Abacus, Finger abacus) in teaching mathematic operation in lower primary school classes. Suggestion of worksheets with the use of computer.

Anotace: V diplomové práci se zabývám vytvořenou interaktivní učebnicí pro 1. ročník základní školy, zaměřenou na numeraci s přechodem přes pětku a desítku s využitím interaktivní tabule a počítadel. V úvodní části píši o znalostech, jež mají žáci se vstupem do prvního ročníku, matematice na počátku školní docházky, počítadlech, interaktivní tabuli, učebnici a interaktivní učebnici. Hlavní část je věnována manuálu k interaktivní učebnici, kde popisuji prostředí, ovládání a jednotlivé příklady. Dále se zabývám výukou, která proběhla na dvou základních školách. Závěr je věnován zpětné vazbě od učitelek v podobě dotazníku, mé sebereflexi a vyhodnocení úspěšnosti výuky na základě pracovních listů.

Abstract: In my thesis I am concerned with compiled interactive textbook designed for first-year primary school pupils. This textbook focuses on counting with transfer over 5 and 10 with the use of interactive white board and abacuses. In the introductory part of my work I describe the knowledge pupils have when they start their first school year and I deal with Mathematics at the beginning of the first year, abacuses, interactive white boards, textbook and interactive textbook. The main part applies to interactive textbook manual in which I describe the environment, control and particular examples. I also refer to lessons that have been taught at two primary schools. The conclusion consists of a feed-back obtained from teachers in the form of a questionnaire, my self-assessment, and evaluation of taught lessons and their effect on the basis of worksheets.

Klíčová slova: počítadla, Abakus, finger abacus, interaktivní tabule, učebnice, manuál, pracovní listy, interaktivní učebnice, matematika, numerace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Identifikátor: 13635

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BŘEČKOVÁ, Jana. Počítadla (abakus, finger abacus aj.) ve výuce matematických operací na prvním stupni ZŠ. Návrh pracovních listů s využitím počítače.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:05, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz